Mleczko pszczele forever

Mleczko pszczele forever – istnieje owo wydzielina gruczołów gardzielowych pszczół. Powstaje u pszczół robotnic w periodzie gdy są karmicielkami, to jest 7 do 14 doba mieszkania pszczoły. Progresja gruczołów gardzielowych zależy w szerokim stopniu od momentu konsumowania pyłku kwiatowego. Pszczoły karmicielki żywią mleczkiem larwy pszczele za pośrednictwem naczelne trzy dni ich trwania, z kolei przechodzą na pulpę miodowo-pyłkową, oraz w plonie wstają pszczoły robotnice. Aliści larwę, spośród jakiej (więcej…)